INYANGE VZW

 • Inyange jeugd en duurzame ontwikkeling

  Werken aan de bewustwording en de jonge Inyange sensibiliseren rond de kwestie van duurzame ontwikkeling. Via workshops en werken rond thema’s zoals eerlijk handel willen we onze jongeren stimuleren om weloverwogen en bewuste consumptie keuzes te maken ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

 • Gelijke kansen

  Inyange integreert in zijn activiteiten de bevordering van gelijke kansen en diversiteit. INYANGE voert concrete projecten om het publiek te sensibiliseren over de verschillende aspecten van het thema, met name via de jaarlijkse perfomances van ballet Inyange dat elk jaar een ander onderwerp aankaart:

  • « The sister, the brother and the beast » : respect tussen de generaties (2013)
  • « Mwidishyi, koning der jongeren » : de generatiekloof (2012)
  • « The legend of Ndabaga» : gendergelijkheid (2010 et 2011)
  • « Bene Nkuba » discriminatie van allochtonen, racisme (2009)
  • « Miseke na Nkuba » : racisme (2008)
  • « Chances aux talents » : gelijke kansen (2007)
 • SOS Réfugiés

  Dit platform die werd opgericht in 2014, bestaat uit een aantal leden van de Rwandese maatschappelijk middenveld in België en werd opgericht om Rwandese vluchtelingen in Afrika te helpen. Deze mannen, vrouwen en kinderen die zijn verspreid in verschillende kampen en zijn ontdaan van hun vluchtelingenstatus (beëindigingsclausule sinds 2013). Vandaag de dag, zij worden geconfronteerd met veiligheid en overleving problemen. Inyange VZW, die werd geboren in vergelijkbare omstandigheden, wil zowel materiële als morele steun verlenen aan de vluchtelingen.

 • Kinyarwanda lessen

  Rwandese geschiedenis en taal : INYANGE twige !

  Heel wat belgische jongeren met Rwandese roots ondervinden moeilijkheden in het omgaan met hun dubbele culturele identiteit. Dit is te wijten aan het feit dat ze zijn afgesneden van hun wortels en dus een gebrek aan culturele referenties. Inyange vzw wil Rwandese identiteit bestuderen door middel van taal en geschiedenis, in een poging om jonge Rwandese-Belgen in staat te stellen hun dubbele culturele identiteit in volle ontplooiing te beleven. Kinyarwanda lessen worden gedurende het schooljaar gegeven, telkens op zondagmiddag.

 • Intergenerationele projecten

  Inyange vzw organiseert en neemt deel aan intergenerationele projecten in Brussel sinds de afgelopen 20 jaar. We werken samen met culturele centra, jeugdhuizen, asielzoekerscentra, senioren en andere organisaties uit de 19 Brusselse gemeenten.